26 e 27 de ABRIL 2024

26 e 27 de ABRIL 2024

ZONA DE ACAMPADA FIV DE VILALBA 2024

LOCALIZACIÓNS:

ZONA 1 PAVILLÓN C.E.I.P. MATO VIZOSO

ZONA 2  ¡cambio! CAMPO DA FEIRA

MAPA ESPAZOS FIV AQUÍ

APERTURA:

C.E.I.P. MATO VIZOSO

VENRES 26 ABRIL – 17.00 HORAS

PECHE: DOMINGO 28 ABRIL – 14.00 HORAS

 CAMPO DA FEIRA:

VENRES 26 ABRIL – 17.00 HORAS

PECHE: DOMINGO 28 ABRIL – 14.00 HORAS

CAPACIDADE LIMITADA

MÁX. 3 PAX POR TENDA

PARCELAS: 2*3 METROS

IMPORTANTE!

ESTADIO ROCA –

Por motivo da previsión de choiva, os usuarios do Estadio Roca serán trasladados ao Campo da Feira, que é unha área semicubierta.

OS BAÑOS E DUCHAS DOS/As ACAMPADOS/AS DE CAMPO DA FEIRA SEGUIRÁN SENDO EN ESTADIO ROCA

EN CASO DE CONDICIÓNS CLIMATOLÓXICAS ADVERSAS, O PÚBLICO ASISTENTE DECLARA QUE É COÑECEDOR DAS CARACTERÍSTICAS DESTA ZONA DE ACAMPADA.

 

INFORMACIÓN DE INTERESE:

O acceso á zona de acampada é exclusiva para abonados/as do FIV de Vilalba 2024.

Enche o formulario que recibiches por correo cos datos de todos os/as usuarios/as.

Cada parcela reservada equivale a un máximo de 3 usuarios/as cunha tenda de campaña.

Cumprirase en todo momento a normativa vixente durante a celebración do festival. Non facelo implica a expulsión do recinto e a perda da reserva.

Antes de acceder deberás acreditarte como abonado/a e usuario/a da zona de acampada nos despachos de billetes situados na Casa da Cultura de Vilalba. Só poderán entrar á zona de acampada aquelas persoas que porten a acreditación de abonado/a (pulseira 1) e a acreditación usuario/a da zona de acampada (pulseira 2) do FIV.

A acampada realizarase nas zonas acoutadas seguindo en todo momento as indicacións do persoal acreditado.

NORMATIVA INTERNA DO ESPAZO DE ACAMPADA:

 • PROHÍBESE FUMAR NA ZONA DE ACAMPADA.
 • As parcelas ocuparanse por orde de chegada e de maneira organizada.

 • O máximo de persoas permitidas por tenda será de 3.

 • As tendas non poderán exceder, en ningún caso, o tamaño da parcela sinalizada (2 x 3 metros). Non está permitida a instalación de estruturas anexas ás tendas ou calquera outra ampliación.

 • Queda totalmente prohibido o acceso de vehículos á zona de acampada.

 • Está permitida a entrada de comida e bebidas a condición de que os seus envases non sexan considerados como perigosos por parte da organización.

 • Está totalmente prohibido o uso dos corredores e saídas de evacuación como zona de acampada ou descanso.

 • Queda terminantemente prohibida a tenencia de armas ou calquera material que poida causar graves prexuízos sobre os demais

 • Non se admiten animais domésticos como cans, gatos, etc.

 • Rógase o uso de papeleiras e contedores para o bo mantemento da zona de descanso.

 • A organización resérvase o dereito para expulsar a quen leve a cabo actividades molestas, insalubres, nocivas, perigosas ou ilícitas. A zona de acampada é unha área de descanso.

 • Non está permitido facer lume así como o uso de cámping gas ou similar a fin de garantir a seguridade de todos os asistentes.

 • A organización non se fai responsable das perdas ou roubos que poidan suceder dentro da zona de acampada así como no recinto do festival.

 • O incumprimento das normas descritas, poderá implicar a expulsión da zona de acampada, así como perda da reserva realizada.

  PREGUNTAS FRECUENTES:

Podes reservar a túa parcela a través da web do propio festival https://fivdevilalba.com/comprar-abonos. No proceso de reserva pedirache os teus datos persoais e o de dous compañeiro/as máis (de forma opcional). Se no momento da reserva non inclúes ás tres persoas que estaredes no espazo, poderás confirmalo unha semana antes do festival a través dun formulario que enviaremos. Non perdas ollo ao correo.

Tódalas parcelas son de 2 x 3 metros.

 

En primeiro lugar, deberás acreditarche como abonado/a e usuaria/o da zona de acampada nos despachos de billetes situados na Casa da Cultura de Vilalba. Só poderán acceder á zona de acampada, aquelas persoas que porten:

 

 • Acreditación de abonado/a (pulseira 1)
 • Acreditación usuario/a da zona de acampada (pulseira 2)

Non se permite a entrada de mascotas á zona de acampada do FIV, nin nos escenarios do festival, salvo aqueles que acrediten documentación de cans-guía.

Por razóns de seguridade, está prohibido facer lume e o uso de instrumentos como o cámping gas que poidan supoñer un perigo.

O persoal do festival informarache á túa chegada, as parcelas asígnanse por orde de chegada. Polo benestar de todos, rógase seguir as instrucións dos responsables.

Non se fará reserva de parcelas, estas serán asignadas en función da orde de chegada. A única opción para poder estar todos xuntos sería que chegásedes todo o grupo á vez.

Para facilitar a convivencia de todos, débese comunicar ao persoal da zona de acampada calquera incidencia ou perigo que poida existir.

Dispoñemos dunha área reservada para obxectos perdidos no recinto principal.

Permítese a entrada con comida e bebidas a condición de que os envases non sexan considerados perigosos. Todos os residuos depositaranse nos contedores habilitados.

Non se permite a entrada ás persoas alleas ao festival, só poderán acceder persoas acreditadas.

Durante a maior parte do día desde primeira hora da mañá ata a noite poderás usar as duchas

O pavillón de Mato Vizoso dispón de duchas e aseos. Os/as usuarios/as da nova localización Campo dá Feira deberán ir ao Estadio Roca para facer uso das duchas e aseos. Recomendamos levar material illante, así como cubertas protectoras para as tendas e toldos para o recinto ao aire libre. A organización non se fai responsable das consecuencias ocasionadas polas inclemencias meteorolóxicas adversas.

Se tes algunha necesidade especial ou consulta, podes escribirnos a camping@fivdevilalba.com